Ulaganje u zlato Goldschmied™ sa novčanim isplatama do 6% mjesečno

Ulaganje u zlato Goldschmied™

gold-bar-250-grams-500-grams.jpg

Goldschmied™ ulaganje u zlato je program ulaganja zlato i trgovinu zlatom koji obavljamo mi, naša grupa, preko naših firmi, a kod koje se nalaze ulagači širom svijeta, koji kao komanditori ili članovi komanditnog društva ulažu u trgovinu zlatom.

Ovaj program za ulaganje u zlato nudi mjesečne profite do 6% ili maksimalno do 72% godišnje.

Isplata profita nije garantirana i zavisi od priljeva sredstava. Neke transakcije u trgovini zlatom zahtijevaju više mjeseci rada i nekada poslovanje može da zahtijeva i više godina.

U našoj grupi je "više godina" već davno prošlo.

Mi danas imamo resurse:

  1. Neograničeni pristup tržištu da možemo da kupimo zlata u količinama od više kilograma mjesečno. Tržište su direktne rudarske lokacije u Tanzaniji i Ugandi.

  2. Imamo u našoj grupi osnovanu firmu preko koje se sva ulaganja vrše.

  3. Imamo učešće od 100% u licenci za kupovinu i prodaju zlata u Tanzaniji.

  4. Imamo učešće od 60% na najboljoj lokaciji za rudarenje koju smo mogli pronaći.

  5. Poznajemo preko 1,800 ljudi u Tanzaniji, što se može dokazati uvidom u bazu podataka i u konverzacije i ugovore koje imamo sa ljudima.

  6. MOŽEMO KUPITI ZLATO ZA CIJENU OD 80% od tržišne cijene.

  7. MOŽEMO PRODATI ZLATO ZA CIJENU OD 97% - 99% od tržišne cijene.

  8. Tako MOŽEMO OSTVARITI PROFITE.

Ulaganje se koristi za transakcije kupnje fizičkog zlata, srebra, platine, paladija, rodija ili dijamanata, ali isto tako i za sve marketing programe u svrhu pronalaženja izvora kupnje zlata, srebra, platine i drugih plemenitih metala i dijamanta.

Naša firma učestvuje u zaključenju malih i većih trgovačkih transakcija sa zlatom.

Posredovanje "tona zlata" jednostavno nije izvodljivo.

Ono što možemo uraditi je kupovati i prodavati zlato na tržištu gdje tog zlata najviše i ima.

Tako možemo i izdvojiti od 50% ili 100% profita koji ostvarimo, barem 6% za ulagače.

Goldschmied™ ulaganje u zlato je program u kojem ulagači uživaju profite iz ulaganja u zajedničko društvo, firmu osnovanu u Škotskoj ili u svoju vlastitu, novu firmu, koja se osniva onda kada neko želi da počne sa programom za ulaganje u zlato.

Ko vodi program i koje firme učestvuju u trgovini zlatom

Ovaj domen https://www.ulaganjeuzlato.club je iznajmljen domen u svrhu zajedničkog marketinga i korištenja domena za pružanje informacija za ulaganje u zlato, ne samo kroz Goldschmied ulaganje u zlato, već i kroz druge načine za ulaganje.

Programom za ulaganje u zlato upravlja Mr. Jean Louis, međunarodni savjetnik za poslovne usluge i ulaganje u zlato zajedno sa menadžerima i direktorima firmi koje se nalaze u istom programu.

Mi surađujemo sa inozemnim partnerima, financijskim savjetnicima i širimo mrežu dobavljača zlata.

Naša je mreža dobavljača zlata za mnoge druge firme nevjerovatna, jer se mi možemo pohvaliti sa velikim brojem ponuda koje nam svakodnevno dolaze.

Ipak, zaključenje jedne veće trgovinske transakcije zlatom, zahtijeva dosta truda, putovanja i pripremanja, jer je potrebno uraditi mnogo da bi se osigurao ispravan biznis sa zlatom.

Tako je najlakše da se čovjek osloni na kupovinu zlata sa rudnika koji su svuda oko naše baze u Tanzaniji, jer se mi nalazimo u centru rudarske lokacije u gradu Geita.

Ulaganje u zlato je uvijek u vidu učestvovanja ili ulaganja u nekoj od naših firmi ili u nekoj sasvim novoj osnovanoj firmi.

Znači kada ulažete u program za ulaganje u zlato i trgovinu zlatom, Vi ulažete direktno preko već osnovane firme ili u vidu neke nove firme koju osnujemo samo za svrhu jednog partnera ili ulagača.

Kod već osnovanih firmi i kod manjih suma za ulaganje u zlato, možemo koristiti neku već postojeću firmu sa drugim partnerima.

Spremne mogućnosti kupnje zlata

Mi imamo redovne i praktično neograničene izvore kupnje zlata. Nove ponude ili novi izvori kupnje zlata nama dolaze svaki dan, uključujući i nedelju i praznike.

Mi kupujemo zlato u svim državama gdje nam je kupnja zlata povoljna i gdje možemo da kupimo zlato jeftinije, jer se tako može ostvariti bolji profit.

Pošto imamo dobru bazu u Tanzaniji onda se fokusiramo na kupovinu "oko naše kuće", jer je zlato praktično svuda oko nas na 1-30 kilometara udaljenosti.

Imamo mogućnosti da kupimo svaki dan bilo jedan kilogram ili 5 kilograma zlata. Više od toga trenutno nije moguće.

Za ulaganje u zlato je potrebno pronaći zlato.

Potrebno je imati količine zlata, tako da se zlato uvijek može kupiti i prodati.

Radi veza, dobrog marketinga i istaživanja tržišta, mi količine zlata možemo uvijek kupiti, svaki mjesec, svakih sedam dana minimalno.

Imamo mogućnosti kupnje srebra od nekoliko kilograma do stotine kilograma mjesečno.

Redovno radimo na novom pronalaženju mogućnosti kupnje zlata, srebra, platine, rodija, paladija i u tome smo uspješni. U tu svrhu imamo i nekoliko firmi u Europskoj zajednici, nekoliko firmi u Hrvatskoj, nekoliko u Americi.

Ulaganje u zlato, metode ulaganja

Kada neki novi ulagač želi da se uključi, ulagač se uključuje u već postojeći, stvarni biznis.

Ulaganje u zlato je vrlo praktično, kupuje se fizičko zlato, prodaje se fizičko zlato. zlato se obrađuje, rafinira, čisto zlato se mijenja za poluge ili se prave poluproizvodi koji se onda prodaju na tržištu.

Mi imamo obezbjeđenu kako kupovinu zlata, tako i prodaju.

Mi zlato prodajemo direktno bankama koje trguju zlatom, onda našim partnerima koji rade u industriji zlata i fizičkim osobama zainteresiranim za ulaganje ili investiranje u zlato.

Zlato obrađujemo i proizvodimo čisto zlato koje se onda dalje prodaje bilo u svrhu izrade zlatnih poluga ili u svrhu izrade poluproizvoda za zlatarsku, muzičku, medicinsku, kemijsku ili auto industiju.

Zlato se koristi najviše u zlatarstvu, ali isto tako je potrebno za izradu mobitela, računala, za elektične vodiče i neke medicinske implantate i druge industrijske potrebe. Najviše obrađenog zlata završi opet u zlatarskoj industriji ili se pretvori u zlatne poluge.

Investiranje u zlato je moguće za male i velike ulagače

Zlato se kupuje svaki dan i prodaje svaki dan. Bilo koje količine zlata se mogu kupiti, tako je i ulaganje u zlato moguće za svaku vrstu ulagača.

Minimalno ulaganje je €10000.

Ulaganje u zlato se za svakog novog ulagača odvoji od drugih ulagača. Svaki ulagač može imati svoju novu firmu za ulaganje u zlato, sa kojom se onda ulaže u zlato i zlatne poluge.

Maksimalna mjesečna isplata od 6 procenata od uložene sume

Smatramo da ulaganje u zlato koje se redovno obavlja treba i da daje određene novčane prihode.

Ulagačima se tako nudi novčana isplata u iznosu od maksimalno 6% mjesečno od uložene sume mjesečno i ne više od 72% godišnje. Veći profit od toga ne nudimo.

Maksimalni mjesečni predujam od ulaganja u zlato je tako 6% i isplaćuje se na kraju svakog trećeg mjeseca trgovine sa zlatom direktno na račun ulagača.

Uvjet za isplatu novčanog predujma iz profita u ulaganju u zlato je da je tokom tog mjeseca obavljena trgovinska transakcija ili transakcije u trgovini zlatom koje opravdavaju takvu isplatu.

Umjesto isplata u novcu, moguće je tako napraviti ugovore da isplate budu u vidu zlatnika, zlata, tako da se ulaganje može isplatiti bez ikakvih poreza za ulagače, jer je zlato oslobođeno poreza.

Ako je ugovor tako napravljen da se zlato kupuje, onda se nakon kupovine, prodaje i isporuke zlata takav profit ne mora oporezivati u mnogim državama.

Sve transakcije isplate se rade uglavnom preko bankarskog računa. Za isplate možemo da obezbjedimo i bankarske kartice.

Ugovor za ulaganje u zlato i trgovinu zlatom se ne može u svako doba prekinuti, moguće je samo prodati ili prenjeti udjele na drugu osobu.

Početni uloženi kapital se može vratiti tek u slijedećoj godini ukoliko se u prvoj godini isplati maksimalno 72% profita od sume ulaganja.

Podjela profita na kraju godine

Ukoliko je u jednoj godini isplaćeno 72% profita ulagaču, onda nema dodatne podjele profita na kraju godine.

Ukoliko nije isplaćena puna suma od 72% godišnje, onda se profit na kraju godine određuje od strane menadžera i nakon rezervi i plaćanja svih troškova, 50% profita se proporcionalno dijeli na sve ulagače, a 50% zadržava menadžer.

Mogućnosti za direktnu kupnju zlata uz našu pomoć

Ovo je trgovina zlatom s kojom mi upravljamo direktno.

Ko želi aktivno da sprovodi istu vrstu ulaganja, može putem naše firme da dobije kompletno poslovanje i da onda sa svojim kapitalom sprovodi poslovanje. Cijena takve usluge je US $8,000.

Goldschmied™ ulaganje u zlato i trgovinu zlata

Goldschmied™ Gold Trade Investment Program je dizajniran sa ciljem da se može postići do 72% godišnje.

Ovaj program je nova implementirana strategija za trgovinu fizičkim zlatom, koja koristi vrlo jednostavan poslovni model za kupnju zlata znatno ispod londonske osnovnu cijene i prodaje zlata po londonskoj cijeni.

Strategija ulaganja u zlato

Strategiju ulaganja je aktivno mjesečno trgovanje fizičkim zlatom, bez rizika. Mi kupujemo fizičko zlato na neobičnim mjestima, ispod zvaničnih cijena.

Ulagači pomažu razvijanju biznisa. Učestvovanjem u razvijanju biznisa, ulagači imaju pravo i na uživanje iz plodova tog biznisa.

Cilj ulaganja u Goldschmied™ program za ulaganje u zlato je uživanje u plodovima iz trgovine zlatom, plemenitim metalima i dijamantima.

Mi ciljamo visoko.

Ako se visoko postavljeni cilj ne postigne, još uvijek iz ulaganja mogu da se uživaju plodovi koji su znatno vredniji od štednje kod banke, od kamata banke ili od ulaganja u poslovanje kod kojeg se zahtijeva ne samo ulaganje u novcu, već i ulaganje u potrošenom vremenu, energiji, troškovima kojeg obični biznisi moraju da imaju, a mi takve troškove izbjegavamo.

Minimalno ulaganje u zlato

Minimalno ulaganje je 10000 eura.

Vremensko razdoblje ulaganja

Vremensko razdoblje: ulaganje je na neograničeno vrijeme. Svoj kapital možete povratiti tako da ulaganje prenesete na neku drugu osobu, koja će preuzeti Vaše udjele iz ulaganja na sebe i dalje nastaviti kao partner ulagač.

Ili ćete kapital povratiti iz profita unutar 2 godine.

U svakom slučaju možete zaraditi mnogo više nego da novac ostavljate pasivno kod banaka koje se ionako bave ulaganjima.

Izvještavanje

Izvještavanje: na našem website-u dobijete pristup izvještavanju i uvidu u povećanje Vašeg kapitala, kao i u sve transakcije koje obavite između nas.

Kupite investicijsko zlato, zlatne poluge sa zaradom od 20% do 30%

Naručite investicijsko zlato od minimalno 1 kilograma u vidu zlatne poluge i dobićete popust od 20%. Zlatne poluge od 2 kilograma se mogu kupiti sa popustom od 30% i isto toliko profita i zarade. Kupite zlato putem ugovora direktno iz ugovorene proizvodnje sa rudnika zlata. Ponuda za investicijsko zlato sa popustom od 20% i 30% i isto toliko predviđene zarade je moguća jer ovakvo investiranje u zlato direktno utiče na pobošljanje kapaciteta proizvodnje zlata. Više o tome na www.zlatne-poluge.com.

Kontaktirajte Klub za ulaganje u zlato

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: