Komanditno društvo je partnerstvo za ulaganje u zlato

Komanditno društvo za ulaganje u budućnost

Komanditno društvo je partnerstvo ili na engleskom limited partnership. Sastoji se od više osoba, to mogu biti osobe kao fizičke osobe ili pravne osobe, druge firme. Može se osnovati u mnogim državama svijeta. Koristi se kada jedan ili više partnera upravlja postojećim biznisom, dok drugi partne ili partneri žele da ulažu u takav postojeći biznis, da bi iz njega koristili plodove poslovanja.

Struktura komanditnog društva

U komanditnom društvu se zvanične pozicije dijele na komanditore i komplementare.

Komanditori su partneri ulagači, pasivni partneri, koji ne vode biznis i nemaju osim svog ulaganja, nikakve druge obaveze u takvoj firmi. Komanditori ili partneri ulagači imaju ograničenu odgovornost do visine sume koju su uplatili u društvo. Komanditori ne mogu rukovoditi transakcijama niti voditi poslovanje.

Komplementari su partneri rukovoditelji, aktivni partneri, koji vode biznis i koji za obaveze društva prema trećim stranama odgovaraju osobno i sa vlastitom imovinom. Oni rukovode poslovanjem, sklapaju ugovore, plaćaju troškove i primaju i dijele profite sa komanditorima.

Ulaganje u zlato Goldivanti™

Goldivanti™ program za ulaganje u zlato se vodi preko jednog ili više komanditnih društava, koja dalje mogu osnivati nove firme ili unajmiti zastupnike ili kupovati zlato, srebro, dijamante u svoje ime.

Takvo komanditno društvo za ulaganje u zlato se može osnovati u bilo kojoj državi.

Obaveze ulagača

Ulagači nemaju nikakve obaveze za vođenje takvog komanditnog društva niti moraju da plaćaju bilo kakve ruge obaveze državi, nisu zaposleni kod društva i nemaju nikakvih drugih obaveza.

Kupite investicijsko zlato, zlatne poluge sa zaradom od 20% do 30%

Naručite investicijsko zlato od minimalno 1 kilograma u vidu zlatne poluge i dobićete popust od 20%. Zlatne poluge od 2 kilograma se mogu kupiti sa popustom od 30% i isto toliko profita i zarade. Kupite zlato putem ugovora direktno iz ugovorene proizvodnje sa rudnika zlata. Ponuda za investicijsko zlato sa popustom od 20% i 30% i isto toliko predviđene zarade je moguća jer ovakvo investiranje u zlato direktno utiče na pobošljanje kapaciteta proizvodnje zlata. Više o tome na www.zlatne-poluge.com.

Kontaktirajte Klub za ulaganje u zlato

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: