Da li je dobro ulagati u zlato s obzirom na pad cijene zlata?


Da li je pametno ulagati u zlato, ako cijena zlata pada?

Da li je dobro ulagati u zlato s obzirom na pad cijene zlata? Razmislite i naučite, kako se može ulagati u zlato na dugotrajne staze i kako možete ulagati u zlato u kratkoročne transakcije. Svi trgovci zlatom opstaju kroz vrijeme kao i većina dobrih rudnika zlata. Tu je nebitno da li cijena zlata pada ili raste, jer se sa cijenom zlata usklađuju i trgovci. Za manje rudnike zlata, manji pad cijene zlata ne mora da ima veći značaj.

dreamstime_m_12271409.jpg

Imajte povjerenja u moćnike, kojima najviše zlata pripada, da je svaki pad zlata, samo manipulacija u svrhu kupovine i što većih profita u budućnosti. Svaki nagli porast ima svrhu prodaje. Govorimo o masovnim kupovinama i prodajama zlata.

Ono što sam ja, Žan, govorio u javnosti još od 2010. godine da je cijena zlata pod manipulacijom najmoćnijih banaka to se sada dokazuje na sudovima.

Najveće banke pripadaju najvećim ulagačim u zlato. A, sa njima nema šale, oni dogovaraju cijene između sebe. Kad kupuju, cijena zlata će da padne. Manji ulagači će da imaju problema oko toga. Kad prodaju, ovi najveći ulagači će sebi da namjeste cijenu zlata.

Najveće količine zlata na svijetu su uvijek bile privatne i nisu pripadale državama. Niti jedna država nema toliko zlata koliko imaju ti moćnici.

Samo prividno se cijena zlata formira “tržištem”, ali to je upravo prividno. Cijena zlata se formira unaprijed i po dogovoru moćnika kojima banke pripadaju koje utvrđuju cijenu zlata. To se ne radi tako detaljno u dolar ili cent, već se planiraju prodaje i kupovine većih količina zlata onda kada to bankama, koje su produžena ruka tih moćnika, odgovara.

Unutar malih vremenskih perioda između njihovih utvrđivanja i planova, imate “berze” i “tržište”, ali time se bave manje firme ili osobe, ulagači manjeg kalibra, ali i oni znaju i razumiju kretanje cijene zlata i znaju kako postupiti da smanje rizike.

Najteže je običnim osobama koji tek počinju sa ulaganjem u zlato.

Zvanična cijena zlata je uvijek ovde: http://lbma.org.uk/pages/index.cfm

Ovde možete pronaći kako se cijena zlata i od kojih banaka utvrđuje: http://www.goldfixing.com/ samo što su informacije na engleskom jeziku. Vidjećete i koje su banke u pitanju i koje familije, kao Rothschild i druge moćne familije koje cijenom zlata upravljaju već decenijama. Nema tajne za onoga ko želi da pročita informacije.

Iako, trenutno, a radi sudskih sporova, tvrdi se da Gold Fixing Limited nema više toliku ulogu, vjerujte mi, to je samo prividno.

Cijena zlata kod trgovaca zlatom

Firme koje se bave otkupom zlata, kupovinom i prodajom zlatnih poluga i zlatnika, imaju vrlo smanjene rizike sa cijenom zlata.

Pad i rast cijene zlata NE UTIČE na trgovce zlatom koji se bave kratkoročnim transakcijama!

Banke koje prodaju zlato imaju 0% rizika kod prodaje, ali uvijek profite. Imaju 0% rizika i kod kupovine zlata, ali uvijek imaju profite.

Zamislite jednog trgovca koji stalno kupuje i prodaje zlato. Njemu će ljudi donjeti i zlatne poluge, on će to kupiti i to po dobroj cijeni, ali prodaće ih u kratkom intervalu, tako mu je rizik kompletno smanjen, možda je nikakav značajan rizik!

Biti trgovac, znači imati kontrolu, poznavanje, veze, sve mogućnosti, da se ti rizici smanje.

Ulaganje u zlato dugotrajno čuva vrijednosti

Ulaganje u zlato, zlatne poluge, trebate smatrati kao dobrim očuvanjem vrijednosti kroz dugotrajni period. Tako DVA-TRI MJESECA ILI ŠEST MJESECI ILI GODINU DANA NEKIH PROMJENA ILI “PADA CIJENE” NE IGRA NIKAKVU ULOGU.

To se pokazalo i u periodu od 2010. godine do danas 2023. godine.

Ljudi koji žele u kraćem vremenskom periodu zaraditi na zlatu ili trebaju postati sami trgovci zlatom i aktivno se interesovati i razumjeti ili se trebaju priključiti drugim trgovcima koji se time aktivno bave, kao ulagači ili poslovni partneri.

I naravno da tu mogu izvisiti oni “wannabes”, “htjeli-bi-rado” ulagači u zlato koji ne razumiju detalje i koju pokušavaju da izmisle toplu vodu. Takvih ima podosta na Balkanu i širom svijeta. Takvi misle da mogu da zarade na zlatu, upletu se u neke transakcije i mogu izgubiti na transakcijama.

Ulaganje kroz firme za trgovinu i proizvodnju zlatom

Mi se bavimo pokretanjem rudarskih lokacija, uslugama u rudarstvu, proizvodnjom i trgovinom zlatom.

Mi možemo skoro uvijek da kupimo zlato i za cijene koje su 10% do 20% manje o svjetske cijene zlata.

To je zato što se nalazimo na licu mjesta gdje se zlato proizvodi na rudnicima i imamo pravo korištenja brokerske licence u svrhu kupovine zlata.

Ipak nakon trgovine oko 1000 grama zlata, nama tu ostaje samo oko 3400-3600 dolara profita na cijenu zlata od današnjih US $64561.59.

Tih 3400 dolara zarade je samo nekoliko procenata razlike.

Jer kad se zlato i kupi po cijeni od 80% tu dolaze royalties i drugi troškovi kupovine, tako da je razlika između idealne cijene samo nekih 8%.

Ako prodajemo zlato na najboljem mjestu, kupcu koji plaća najviše, onda možemo dobiti još 2% u toj trgovini.

I onda, koliko puta možemo ponoviti takvu trgovinu? Bezbroj puta, jer imamo pristupa na 355 rudarskih lokacija širom Ugande, Kenije i Tanzanije, a dovoljno je da se držimo naših trenutnih lokacija.

I takvo zlato možemo ponuditi ispod cijene samo našim ulagačim i pod određenim uslovima poslovanja gdje svaki ulagač ulaže u poseban dio te trgovine zlatom i vuče iz toga profite.

Te profite možemo isporučiti u vidu zlata koje kad se prodaje u Europi, prodaje se bez poreza.

Sa druge strane, poznajemo izvore zlata, znači mogli bi da kupimo brzo zlato i brzo da ga prodamo.

Koliko zlata možemo kupiti u jednom danu?

Ako smo vrlo dobro organizirani onda ne više od 200-500 grama i to od više raznih ponuđača, recimo od jednog rudara 30 grama, od drugog 10 grama, od trećeg 50 grama i tako dalje.

Potrebno znači kupiti zlato više puta.

Cijena je 80% ili 90% od zvanične cijene zlata, ali konačna zarada može biti oko 8%.

I te transakcije možemo obavljati svaki dan i svakog mjeseca i tu se ništa ne mijenja godinama. I onda opet imamo i konkurenciju, nismo jedini, tu je na desetine drugih brokera sa licencama direktno na rudarskim lokacijama.

Kad pronađete sebi trgovca koji ima mogućnosti, imate i sami mogućnost ulaganja sa smanjenim rizicima. Tako možete da ulažete kratkoročno sa profitom. I to “kratkoročno” je opet više mjeseci.

Ako mi obrnemo posao 2 puta, recimo sumu za 2 kilograma možemo da obrnemo 1-2 puta, onda je fer da možemo ponuditi i zlato ispod cijene sa 5% zarade.

To je samo primjer. Osvrnite se i vidjećete da i u vašem gradu imate trgovce zlata, oni mogu obrnuti više zlata ako dobiju više kapitala.

Usporedba ulaganja u nekretnine sa ulaganjem u zlato

Usporedite malo nekretninu, neki stan ili obiteljsku kući i kilogram-dvije zlata:

  1. Nekretninu morate održavati, to ima svoje troškove, čak plaćate neke poreze i imate isto tako određene rizike, zemljotres ili poplave, krađe, imate rizik da se turisti koji dolaze u tu zonu, odluče za neke druge ponude, imate rizik da i drugi sagrade nekretnine, tako da više svoju ne možete da iznajmljujete i rizike sa promjenama vrijednosti, nekretnina može da poraste u vrijednosti i da se smanji, a takve promjene budu vrlo drastične i nepredvidljive, kredite koje biste ostvarili na osnovu nekretnine plaćali biste sa visokim kamatama, a vrijednost nekretnine bi se računala vrlo smanjeno, često se desi da ljudi tako izgube i nekretninu i da moraju još da nadoplate banci, jer nekretnina nije pokrila kredit.

  2. Zlato se ne održava, troškovi su minimalni, već 2 kile zlata možete da držite sa osiguranjem u sefu za €80 godišnje, a to je vrijednost neke kuće, kao nekretnine, kao primjer. Imate 100% privatnost, niko ne mora da zna kako ste uložili, vaše buduće generacije mogu da znaju ili može odvjetnik da ih informiše, ako je zlato u manjim apoenima, uvijek možete neki dio i da prodate kad vam je potrebno, dok ne možete cigle od nekretnine da odvojite i likvidirate radi jedne potrebe. Zlato dalje možete da koristite bez ikakvih problema za kredite i neke poslove ako se tako odlučite, a vrijednost se može računati u visokom omjeru.

Kad cijena zlata pada

Kratkoročne transakcije sigurno donose profite, ali ne za svakoga, jer se treba poznavati u posao. Trgovci uvijek vode računa da prije nego što kupe, da fiksiraju cijene zlata, tako da mogu da prodaju, čak i ako cijena zlata padne. Obični ljudi se ne razumiju u te stvari.

Nema se potrebe brinuti što je cijena zlata malo pala, sad se zlato kupuje, to ne radimo mi mali ljudi, već to rade moćnici, banke koje su produžena ruka tih moćnika. Nakon kupovine zlata, povećava se i cijena zlata. Ciklus se tako ponavlja već decenijama.

Ulaganje u trgovinu i rudnik zlata preko Goldivanti LP firme

Mi smo korak naprijed i napravili smo proizvodnju zlata, tako što cijena zlata pada, to utiče na profite, ali samo procentualno, jer profiti uvijek postoje, bez obzira da li je cijena zlata pala ili nije.

Mi ulažemo u trgovinu i proizvodnju zlata, kupujemo kada su ponude povoljne, prodajemo po maksimalnim cijenama i prije svega imamo proizvodnju zlata na našim rudnicima i lokacijama koje smo posebno za takvu proizvodnju pripremili i osposobili.

Kontaktirajte nas ako želite da se uključite u projekte ulaganja u zlato kroz trgovinu i proizvodnju zlatom.

Kontaktirajte Klub za ulaganje u zlato

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontaktirajte nas putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun ili se povežite još bolje direktno na našu mrežu preko xmpp.club ili kontaktirajte louis@xmpp.club.


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: