Rizici ulaganja u Goldivanti™ program za ulaganje u zlato

Rizici ulaganja u Goldivanti™ program za ulaganje u zlato

Svako poslovanje i svaka trgovina ili ulaganje ili investiranje ima i svoje rizike poslovanja. Dužni smo da obavijestimo potencijalne ulagače o rizicima ulaganja.

Naš biznis je biznis sa zlatom i taj biznis ni po koju cijenu ne želimo da uništimo, da zatvorimo ili da stanemo sa tim biznisom. Moj posao se sastoji od širenja mreže partnera sa kojima radimo i od vrlo dobrog marketinga preko kojeg dobivamo razne ponude za kupnju zlata iz cijelog svijeta. Cijenim sve partnere koji su sa nama i koji su sa svojim ulaganjem uveliko pridonjeli biznisu koji se kroz neko vrijeme značajno raširio.

INFORMACIJE ZA ISPRAVNO POSMATRANJE POSLA

GOLDIVANTI LP je komanditno društvo osnovano u Velikoj Britaniji. Naša firma postoji i ove informacije o rizicima za ulaganje u zlato vrijede za firmu GOLDIVANTI LP, ali i za neku drugu zasebno osnovanu firmu u svrhu Vašeg ulaganja.

Kada ulažete u Goldivanti™ program za ulaganje u zlato, Vi postajete partner u društvu, partner kod firme GOLDIVANTI LP ili kod neke druge firme koja bi se osnovala samo u svrhu Vašeg posebnog ili zasebnog ulaganja.

Ulaganje u svakom komanditnom društvu je ulaganje u biznis koji vodi komplementar ili rukovoditelj ili menadžer poslovanja. Mi smo glavni partner ili komplementar. Vi ste komanditor ili partner ulagač. Mi vodimo biznis, Vi ulažete. Ako želite da vodite biznis, to je isto moguće, ali zahtijeva posebne ugovore. Mi uvijek tražimo nove menadžere našeg postojećeg biznisa sa trgovinom zlatom.

Kada ulažete u firmu za trgovinu zlatom, kao što je GOLDIVANTI LP, postajete partner kod komanditnog društva sa ciljem da ulažete i da dobijete od nas profite iz Vašeg ulaganja.

Svako poslovanje, pa tako i trgovina sa zlatom ima svoje rizike i troškove. Kao partner, Vi sudjelujete i u dobiti i u gubitku poslovanja, snosite jedan dio troškova i dobivate profite iz poslovanja.

RIZICI POSLOVANJA

Trebate biti upoznati sa rizicima, od kojih one najvažnije predstavljamo ovde:

RIZIK SA CIJENOM ZLATA – ako ulažemo u zlato i bavimo se trgovinom zlatom, postoje rizici sa cijenom zlata. Ako se zlato kupi po nekoj cijeni i cijena zlata naglo padne, kako se dešavalo u zadnjih mjesec i pol dana, postoji rizik da se zlato ne proda za predviđenu cijenu. Mi te rizike naravno smanjujemo tako što gledamo da kupimo zlato dovoljno ispod cijene i da fiksiramo cijenu zlata sa našim partnerima. Vodimo računa da se trgovina obavi u što kraćem roku, tako da se rizik sa cijenom zlata smanji. Ali, to nije uvijek moguće, recimo u osmom mjesecu, kada su odmori i ljetovanja, onda su i naši kupci na odmoru. Nekada se zlato brzo kupi, a ne može tako brzo da se proda i cijena zlata može da se smanji u međuvremenu. Ako i ima nekog profita, možda profit nije dovoljno veliki da se isplati 6% mjesečno. Tako se profit ili predujam iz profita, plaća iz poslovanja i ulaganja u zlato, samo onda, kada se trgovina zlatom stvarno i obavila.

RIZIK SA ROBOM SUMNJIVA PORIJEKLA – u svim firmama sa kojima radimo, mi kupujemo robu koja nije sumnjivog porijekla i od svakoga tražimo identifikaciju. Ako ulažemo kroz naše firme za trgovinu zlatom, svaka firma mora da se vodi po zakonima o sprečavanju pranja novca i terorizma, na osnovu tih zakona se mora znati s kim se radi. Ali uvijek postoji rizik da je neka roba sumnjivog porijekla i da se određena transakcija od strane istražnih organa blokira. Mi u poslovanju i trgovini zlatom, vodimo određene pravilnike za sprečavanje sumnjivih transakcija i ukoliko se naša pravila širom firme koriste, ovaj rizik se smanjuje.

RIZIK POSLOVNE NESPOSOBNOSTI – mi imamo više ljudi koji mogu da vode biznise, ali ljudi se s vremenom i mijenjaju, ispostavi se da nije svako ispravno vodio biznis. Neki se ljudi iz ljubomore ili iz zavisti žele odvojiti i početi sa svojim biznisom. Dalje, ja sam upravitelj ove firme zajedno sa mojom ženom, mi možemo postati bolesni ili možemo imati zdravstveni problem naših roditelja. Iz zdravstvenih problema, možda moramo da putujemo tisuće kilometara i da stanemo sa trgovinom zlata. Osobe koje rade za nas i naši menadžeri koji vode biznis sa trgovinom zlata, jesu povjerljive osobe. Ali, ne možemo nikada znati šta budućnost donosi. Rizik poslovne nesposobnosti se smanjuje redovnim širenjem firme i delegiranjem zadataka na nove osobe, na nove menadžere, tako da se trgovina zlatom može dalje nastaviti.

RIZIK OD PARTNERA – ovo je partnerstvo u kojem partneri ulagači, po zakonu, ulažu svoj novac, to se zove ulog komanditora. Mi smo zakone dobro proučili. Ne želimo i ne primamo ulagače koji ne razumiju ugovor i poslovanje koje mi obavljamo. Partneri mogu postati ljubomorni jedan na drugoga, mogu postati zavidni ili tražiti isplatu ulaganja nazad u kratkom ili nedostižnom roku. Obavljanje administrativnih zadataka, pisanje pisama, riješavanja bilo kakvih sporova sa partnerima isto tako predstavlja rizike poslovanja, jer takva riješavanja usporavaju trgovinu zlatom. Ovaj rizik se smanjuje ispravno napravljenim ugovorima koji svode bilo kakve moguće sporove od strane partnera na minimum.

RIZICI OD KRAĐA – ako naša firma indirektno ulaže u drugu povezanu firmu koja se bavi trgovinom zlatom, a u toj firmi neko od zastupnika otuđi zlato i dijamante, čak i ako takvo otuđenje nije veliko, već samo par tisuća eura, to onda predstavlja nepredviđeni rizik koji se ne može spriječiti samo osiguranjem. Onda postoje troškovi naplate, potraživanja i razne komplikacije iz kojih mi koji rukovodimo trgovinom moramo da spašavamo situaciju. Ovakve sitne krađe su takve prirode da nisu toliko značajne i da se više isplati samo nastaviti sa trgovinom, umjesto da se trošimo na ovakve osobe. Rizici od krađa se smanjuju našim pravilnikom rada, tako da ljudi ne nose velike vrijednosti niti veće sume gotovine sa sobom, onda sigurnosnim mjerama protiv krađe ili pljačke.

RIZICI PROMJENE TRŽIŠTA – tržište zlata, srebra, dijamanata, mijenja se i zavisi od raznih faktora. Nekada je država faktor što postavlja određene zakone ili pravila poslovanja, što može da promijeni zakone ili pravila poslovanja, može da promijeni zakone o uvozu ili izvozu zlata ili načinu plaćanja poreza na zlato. Rizici promjene tržišta se smanjuju samo redovnim praćenjem tržišta i prilagođavanjem na novo nastale situacije na tržištu.

Razni drugi poslovni rizici

Kao i život i kao i svako drugo poslovanje tako i naše poslovanje ima svoje rizike. Jedino što možemo činiti je te rizike pokušati eliminirati, smanjiti, ukloniti, paziti se i ne ulaziti u probleme.

Najveći rizici u našoj firmi su neki prvi ulagači koji su naivni i koji naprave jedan dogovor, pa onda promijene dogovor, pa bi onda htjeli neki drugi dogovor i tako dalje, a to nas je u poslu zadržalo i tako se taj slučaj morao riješavati na sudu, pa onda proces još nije gotov i tako dalje i tako dalje.

Na terenu postoje razni drugi rizici, postoje mogućnosti da nam neko nešto ukrade, desilo nam se u Tanzaniji da su nam provalili u kuću dok je menadžer riješavao ugovor sa jednim od partnera u Europi, desilo nam se da su nam ukrali generator na rudarskoj poziciji jer je bio ostavljen preko noći u selu i izvan kuće, gdje ga je neko i mogao uzeti. Rizici od krađe su uvijek prisutni.

Imamo rizike od nesposobnosti i neznanja naših zaposlenika u Tanzaniji, koji nekad imaju odlične diplome, dok se ne ispostavi da ne znaju šta je metar za mjerenje ili misle da je 5 metara isto što i 3 centimetra ili neka druga nebuloza koja se može samo otkriti na licu mjesta.

Imamo rizike od odugovlačenja u vremenu po pitanju pregleda ugovora koje radimo sa rudarskim lokacijama, jer afrički partneri ne razumiju uvijek engleski, a tako ne razumiju ni vlastiti jezik, pa im treba tumačenje za svaku riječ.

Sve takve rizike pokušavamo izbjegavati, ali sve što izbjegavamo to znamo da može da se desi. Dešavaju nam se one nove stvari koje nismo očekivali i onda to sve skupljamo kao znanje i know-how, pa koristimo za budućnost da izbjegnemo opet takve slične situacije.

Kontaktirajte Klub za ulaganje u zlato

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: